Mon - Sat: 8:00 am -20:30 pm ; Sun: 9:00 am - 18:30 pm

Câu chuyn làm nên HAGA Smartech

BT ĐU

Cửa hàng ra đời vào năm 2010, ban đầu chúng tôi bắt đầu bán điện thoại tại cửa hàng với tên cũ: Văn Chương, nhưng tham vọng kết hợp, phát triển và khả năng của chúng tôi sớm khiến chúng tôi tìm kiếm những thách thức mới và thị trường mới. Chúng tôi cần duy trì song song cả 2 hoạt động kinh doanh trực tiếp và trực tuyến , từ đó cho phép chúng tôi phát triển một doanh nghiệp mạnh. Và HAGA Smartech được ra đời từ đó, năm 2019.

HÔM NAY

Kinh nghiệm tập thể nhân viên của chúng tôi và và kinh nghiệm cho phép doanh nghiệp cho phép chúng tôi phát triển với sự hợp tác các nhà cung cấp rộng lớn, đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi sẽ luôn tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm. Điều này cũng có nghĩa là chúng tôi có thể cung cấp mức giá tuyệt vời, liên tục được cập nhật và theo dõi những thay đổi trên thị trường.

“Dịch vụ thông minh”, luôn luôn là slogan của HAGA Smartech. Dịch vụ của chúng tôi, giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy, và thực tế là bạn sẽ luôn có thể tìm thấy.